KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

KLPGA 2021 TORBIST-PhoenixCC Dream Tour 3rd Tournament
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
April 26, 2021 ~ April 28, 2021 79.5 73.5 6
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 HWANG Ye Nah 11.0000 1 0 127 93
2 LEE Je Yeong 5.3000 0.5 0 237 166
2 KWON Seo Yeon 5.3000 0 0 512 210
4 KIM Kayoung 2.5300 1 0 167 141
4 Park Dan Yu 2.5300 1 0 151 144
4 SHIN Eui Kyung 2.5300 1 0 138 138
4 LEE Su Jin3 2.5300 2 0 98 95
8 PARK So Hye 1.5400 1 0 152 148
8 Keum Na Eun 1.5400 1 0 135 131
8 KIM Se Eun 1.5400 1 0 160 142
8 JO Eun Hye 1.5400 1 0 101 99
8 Han Jiwon 1.5400 1 0 126 126
13 Kang Ga Yul 1.0863 0.5 0 201 188
13 KIM Go Un 1.0863 0.5 0 275 248
13 ah ro mi Kim 1.0863 0.5 0 221 211
13 moon CHAERIM 1.0863 0.5 0 339 282
17 PARK Jin Hee2 0.8800 0.5 0 315 281
17 Park ji eun 0.8800 1 0 197 190
17 ye-been sohn 0.8800 1 0 162 158
20 YU Go Un 0.6521 1 0 142 147
20 KU Rae Hyeon 0.6521 1 0 107 107
20 Kim Stella 0.6521 0.5 0 282 264
20 Kim Dam I 0.6521 0 0 422 364
20 Lee Hye Jin 0.6521 0 0 408 352
20 kim gahee 0.6521 0.5 0 220 215
20 KIM ANNIE 0.6521 0.5 0 239 235
27 JANG Ji Yeon 0.4818 0 0 637 496
27 KWAK El Rim 0.4818 1 0 181 180
27 LEE Jung Woo 0.4818 0 0 409 372
27 Han Na Kyoung 0.4818 1 1 106 108
27 LEE DA HYUN 0.4818 0 0 571 474
27 Kim Ji An 0.4818 0 0 418 376
27 CHA Min Jung 0.4818 0 0 360 333
27 Shin Yu Jin 0.4818 0 0 380 346
27 YOON Seul A 0.4818 1 0 166 169
27 Na Yeon Kong 0.4818 0 0 389 353
37 JO A Hyun 0.4070 1 1 121 124
37 KANG So Whi 0.4070 1 0 179 183
37 SEO Uh Jin 0.4070 1 0 104 106
40 choi yukyung 0.3465 0 0 688 557
40 MA Dasom 0.3465 1 0 116 121
40 LEE Si On 0.3465 0.5 0 247 249
40 Hur Yun Jeong 0.3465 0.5 0 266 262
40 YANG Chae Lin 0.3465 2 0 99 105
40 Kim Hye Jin3 0.3465 0.5 0 314 306
40 SHIN Ji Won2 0.3465 1 0 161 165
40 PARK Shin Young 0.3465 1 0 115 120
48 AHN So Hyeon 0.2695 1 0 132 136
48 GO Na Hye 0.2695 1 0 176 178
48 KOH Da Young 0.2695 0.5 0 207 209
48 Hong Seo Yeon 0.2695 1 1 117 122
48 YUN Hye Rim 0.2695 0.5 0 305 230
48 Da Eun Kim 0.2695 0.5 0 202 204
54 Jeon hyo min 0.2173 1 0 150 152
54 CHOE Hye Jin2 0.2173 1 0 194 198
54 Kim Tae Kyung2 0.2173 0 0 670 579
54 JANG Eun Soo 0.2173 4 0 70 75
chol so hyun 0.0000 0.5 0 241 250
Jo Hannah 0.0000 0 0 353 378
Hyeon Gee Hong 0.0000 0.5 0 324 331
HAN SEUNGJU 0.0000 0.5 0 277 285
KIM NA HYUN2 0.0000 0.5 0 236 246
Na Eunbi 0.0000 0.5 0 276 287
PARK Seo Ha 0.0000 0.5 0 299 311
Kim Youmin 0.0000 0 0 - -
Han Sery 0.0000 0 0 605 610
kim minji 0.0000 0.5 0 274 288
KIM SU WAN 0.0000 0.5 0 331 345
Park Sa Gwa 0.0000 0 0 607 611
jung yoonhee 0.0000 0 0 541 552
Kim Eun Chae 0.0000 0 0 585 595
BAEK Kyu Jung 0.0000 1 0 146 156
CHAE Ji Eun 0.0000 0 0 581 590
JUNG Da Hyeon 0.0000 0 0 430 434
OH Gyeong Eun 0.0000 1 0 188 195
Kang So Yul 0.0000 0.5 0 312 330
PARK Hyo Jin 0.0000 1 0 134 140
shin da in 0.0000 1 0 189 196
Wangmahaporn Chayanit 0.0000 0 0 - -
song yu jin 0.0000 0 0 433 441
YANG Ho Jung 0.0000 0.5 0 290 302
choi ah hyeon 0.0000 0 0 537 542
LEE Su Min 0.0000 0 0 469 477
Kim Sol Bi 0.0000 0 0 - -
jeong ju won 0.0000 0.5 0 325 332
SEONG Hyeon Jeong 0.0000 0.5 0 244 252
Preedasuttijit Kanyalak 0.0000 0 0 - -
CHOI Su Bi 0.0000 0 0 383 400
YOUN Sun Jeung 0.0000 2 1 100 104
Kim Jeong Soo2 0.0000 0.5 0 334 347
SUNG Ji Eun 0.0000 0.5 0 265 276
Kim Hani 0.0000 0.5 0 211 193
Song Chae Min 0.0000 0.5 0 307 320
Park Ji woo 0.0000 0.5 0 342 360
LEE su-jeong 0.0000 0 0 434 440
LEE Na Kyung 0.0000 1 0 114 118
song soo min 0.0000 0 0 643 654
han bit na 0.0000 0.5 0 273 280
Jang minju 0.0000 0 0 593 604
Jang Yeon Ju 0.0000 0.5 0 264 272
Kim So Jeong 0.0000 0.5 0 278 286
Kang Su Eun 0.0000 0 0 356 371
KIM Min Ji5 0.0000 1 0 177 181
Kim min su 0.0000 0.5 0 330 343
Kim Ga Yun 0.0000 2 1 81 85
Uhm KYUWON 0.0000 0.5 0 215 226
PARK Bo Mi2 0.0000 1 0 165 170
LEE Su Yeon2 0.0000 0.5 0 256 261
lee hye won2 0.0000 0.5 0 311 323
LEE YU MIN 0.0000 0 0 455 464
Lee Eun Ji 0.0000 0 0 420 430
hyelim Wi 0.0000 0 0 446 453
SIM Hyun Hwa 0.0000 0.5 0 228 236
LEE CHAE EUN 0.0000 0 0 540 547
KIM Su Yeon 0.0000 0.5 0 205 213
Cho Yoon Jung 0.0000 1 1 158 164
YUN Kyu Mi 0.0000 0.5 0 270 277
Kim po lyeong 0.0000 1 0 128 133
Cha WooRi 0.0000 0 0 471 484
PARK Si Woo 0.0000 0 0 377 397
Kwon Yi Jae 0.0000 0.5 0 298 309
Lee su bin 0.0000 1 0 157 162
chang sumi 0.0000 0 0 525 532
GONG Mi Jeong 0.0000 2 0 95 98
JANG you mi 0.0000 0.5 0 309 318
Baek Jihee 0.0000 0.5 0 296 312
Seo Hee 0.0000 0 0 524 534
Choi Na Yeon2 0.0000 0 0 509 516