KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

KLPGA 2021 MCsquare-GunsanCC Dream Tour 2nd Tournament
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
April 20, 2021 ~ April 21, 2021 77.5 71.5 6
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 Kim Ga Yun 11.0000 1 1 111 81
2 JANG Eun Soo 6.6000 2 0 81 70
3 LEE Jeong Hwa2 3.6500 1 0 112 109
3 Han Jiwon 3.6500 1 0 145 126
5 LEE Su Jin3 2.4200 1 0 104 98
5 YU Go Un 2.4200 1 0 152 142
7 JANG you mi 1.6133 0 0 455 309
7 SHIN Eui Kyung 1.6133 1 0 142 138
7 SEO Uh Jin 1.6133 1 0 105 104
7 Kang Su Eun 1.6133 0 0 653 356
7 LEE Si On 1.6133 0.5 0 302 247
7 Han Na Kyoung 1.6133 1 1 107 106
13 Da Eun Kim 0.9411 0.5 0 222 202
13 BAEK Kyu Jung 0.9411 1 0 149 146
13 KIM Yeon Song 0.9411 1 0 132 131
13 MA Dasom 0.9411 1 0 118 116
13 Kim So Jeong 0.9411 0.5 0 315 278
13 KIM Go Un 0.9411 0.5 0 308 275
13 KIM Min Ji5 0.9411 1 0 184 177
13 YANG Chae Lin 0.9411 2 0 98 99
13 HWANG Ye Nah 0.9411 1 0 124 127
22 KIM Kayoung 0.5643 1 0 170 167
22 Lee su bin 0.5643 1 0 160 157
22 KIM ANNIE 0.5643 0.5 0 243 239
22 Keum Na Eun 0.5643 1 0 135 135
22 jeong ju won 0.5643 0 0 354 325
22 KIM SU WAN 0.5643 0 0 367 331
22 ye-been sohn 0.5643 1 0 168 162
22 SEONG Hyeon Jeong 0.5643 0.5 0 253 244
22 KIM Se Eun 0.5643 1 0 163 160
22 SUNG Ji Eun 0.5643 0.5 0 271 265
32 Jang Yeon Ju 0.4345 0.5 0 266 264
32 LEE CHAE EUN 0.4345 0 0 719 540
32 KIM Su Yeon 0.4345 0.5 0 210 205
32 JUNG Da Hyeon 0.4345 0 0 476 430
32 PARK Jin Hee2 0.4345 0.5 0 333 315
32 CHA Min Jung 0.4345 0 0 389 360
32 lee hye won2 0.4345 0.5 0 334 311
32 Hong Seo Yeon 0.4345 1 1 116 117
40 moon CHAERIM 0.3575 0.5 0 350 339
40 PARK Si Woo 0.3575 0 0 393 377
40 PARK So Hye 0.3575 1 0 150 152
40 SHIN Ji Won2 0.3575 1 0 164 161
40 HAN SEUNGJU 0.3575 0.5 0 279 277
40 Lee Ro Min 0.3575 0 0 666 550
46 Cho Yoon Jung 0.2594 1 1 157 158
46 SIM Hyun Hwa 0.2594 0.5 0 227 228
46 Kim Dam I 0.2594 0 0 441 422
46 JO A Hyun 0.2594 1 1 119 121
46 Kang Ga Yul 0.2594 0.5 0 201 201
46 Kim Hye Jin3 0.2594 0.5 0 320 314
46 Kwon Yi Jae 0.2594 0.5 0 303 298
46 Baek Jihee 0.2594 0.5 0 296 296
46 Kim Sumin 0.2594 0 0 385 378
46 HAN Do Hee 0.2594 0.5 0 277 281
46 Kim Ji An 0.2594 0 0 431 418
46 Lee Eun Ji 0.2594 0 0 426 420
Kim Hani 0.0000 0.5 0 206 211
Wangmahaporn Chayanit 0.0000 0 0 - -
shin da in 0.0000 1 0 187 189
Na Yeon Kong 0.0000 0 0 369 389
YUN Hye Rim 0.0000 0.5 0 291 305
PARK Shin Young 0.0000 1 0 110 115
JANG Ji Yeon 0.0000 0 0 615 637
Jeon hyo min 0.0000 1 0 146 150
kim minji 0.0000 0.5 0 260 274
CHOI Su Bi 0.0000 0 0 365 383
Kim jiyun 0.0000 0 0 473 492
choi yukyung 0.0000 0 0 680 688
Cha WooRi 0.0000 0 0 446 471
Kang So Yul 0.0000 0.5 0 294 312
KANG So Whi 0.0000 1 0 176 179
OH Gyeong Eun 0.0000 1 0 186 188
CHAE Ji Eun 0.0000 0 0 559 581
LEE Je Yeong 0.0000 0.5 0 232 237
YANG Ho Jung 0.0000 0.5 0 276 290
Shin Yu Jin 0.0000 0 0 361 380
Kim Youmin 0.0000 0 0 - -
HWANG Yul Lin 0.0000 1 0 106 113
CHOE Hye Jin2 0.0000 1 0 193 194
Park Dan Yu 0.0000 1 0 148 151
han bit na 0.0000 0.5 0 262 273
kim gahee 0.0000 0.5 0 216 220
Park Ji woo 0.0000 0.5 0 325 342
LEE YU MIN 0.0000 0 0 433 455
hyelim Wi 0.0000 0 0 419 446
Lee Hye Jin 0.0000 0 0 381 408
Na Eunbi 0.0000 0.5 0 263 276
Jung Hyun Joo 0.0000 0 0 587 606
KIM Yoon Kyung2 0.0000 0.5 0 342 357
song soo min 0.0000 0 0 623 643
Park ji eun 0.0000 1 0 194 197
Uhm KYUWON 0.0000 0.5 0 211 215
LEE Na Kyung 0.0000 1 0 109 114
GO Na Hye 0.0000 1 0 174 176
Kim Eun Chae 0.0000 0 0 563 585
chang sumi 0.0000 0 0 511 525
jung yoonhee 0.0000 0 0 530 541
Kim Tae Kyung2 0.0000 0 0 657 670
KU Rae Hyeon 0.0000 1 0 102 107
MA Da Yeon 0.0000 0.5 0 229 233
KWON Seo Yeon 0.0000 0 0 494 512
Park Sa Gwa 0.0000 0 0 594 607
YOON Seul A 0.0000 1 0 159 166
YOUN Sun Jeung 0.0000 2 1 96 100
Kim po lyeong 0.0000 1 0 126 128
KWAK El Rim 0.0000 1 0 180 181
Preedasuttijit Kanyalak 0.0000 0 0 - -
Choi Na Yeon2 0.0000 0 0 492 509
Suk Ji Woo 0.0000 0 0 524 538
GONG Mi Jeong 0.0000 2 0 92 95
Kim min su 0.0000 0.5 0 317 330
Jang minju 0.0000 0 0 570 593
KIM Ahin 0.0000 0.5 0 340 355
LEE Su Yeon2 0.0000 0.5 0 248 256
Choi E Jin 0.0000 1 0 129 133
JO Eun Hye 0.0000 2 0 97 101
chol so hyun 0.0000 0.5 0 236 241
Jo Hannah 0.0000 0.5 0 339 353
Hur Yun Jeong 0.0000 0.5 0 257 266
LEE DA HYUN 0.0000 0 0 549 571
Hyeon Gee Hong 0.0000 0.5 0 307 324
song yu jin 0.0000 0 0 401 433
PARK Seo Ha 0.0000 0.5 0 290 299
AHN So Hyeon 0.0000 1 0 128 132
YUN Kyu Mi 0.0000 0.5 0 261 270
Kim Sol Bi 0.0000 0 0 - -
PARK Hyo Jin 0.0000 1 0 130 134