KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

KB Financial Group STAR Championship
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
October 15, 2020 ~ October 18, 2020 Major 760.5 75
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 Kim Hyo Joo 100.0000 18 0 9 3
2 Ko Jin Young 60.0000 11 0 18 10
3 PAK Ju Young 31.3333 7 1 45 32
3 LEE Jeong Eun6 31.3333 12 0 15 11
3 LEE Jung Min 31.3333 11 1 26 20
6 Hur Mi Jung 20.0000 0.5 0 253 112
7 JANG Ha Na 15.7500 21 7 6 7
7 CHOI Hye Jin 15.7500 37 8 2 2
7 LIM Hee Jeong 15.7500 45 5 1 1
7 JI Han Sol 15.7500 10 0 33 30
11 LEE So Mi 13.0000 14 3 13 15
12 AN Na Rin 11.5000 11 0 16 17
12 LEE Da Yeon 11.5000 24 6 5 6
14 CHO A Yean 10.0000 17 4 10 12
15 KIM Min Sun5 8.7500 11 1 19 19
15 PARK Min Ji 8.7500 27 3 4 4
15 RYU Hae Ran 8.7500 32 0 3 5
15 LEE Hyo Rin 8.7500 2 0 85 76
19 KIM Woo Jeong 6.4000 8 0 40 39
19 HWANG Jeong Mee 6.4000 6 0 51 51
19 JO Hye Lim 6.4000 6 0 54 49
19 KWAK Bo Mi 6.4000 6 0 55 53
19 AHN Song Yi 6.4000 13 3 14 16
19 KIM Julie 6.4000 2 0 84 81
25 PARK Hyun Kyung 5.3000 19 1 8 8
25 KIM Hyun Soo 5.3000 4 0 66 61
27 JUN Ye Sung 4.7250 4 0 62 60
27 JUNG Yeon Ju 4.7250 4 0 68 63
27 LEE YEWON 4.7250 0.5 0 203 175
27 JEONG Seul Gi 4.7250 4 0 70 68
31 HEO Da Been 4.3000 11 0 30 31
31 JEONG Yun Ji 4.3000 3 0 78 75
31 PARK Ji Young 4.3000 11 3 29 28
34 KIM Ree An 4.0000 4 0 67 62
34 OH Ji Hyun 4.0000 11 0 17 18
34 LIM Eun Bin 4.0000 3 1 73 71
37 PARK Chae Yoon 3.5500 15 3 12 14
37 KIM So Yi 3.5500 11 1 27 26
37 KIM Ji Yeong2 3.5500 16 3 11 13
37 KIM Su Ji 3.5500 3 0 74 72
37 KIM Ji Hyun 3.5500 11 3 21 21
37 KIM Hae Rym 3.5500 8 0 39 40
43 IN Ju Yeon 2.9500 6 0 53 54
43 KIM Ji Su 2.9500 7 0 50 50
43 KIM Ji Hyun2 2.9500 1 0 107 106
43 KIM A Lim 2.9500 11 3 22 23
43 CHOI Min Kyung 2.9500 7 0 48 47
43 KIM Char Young2 2.9500 8 1 43 43
49 KIM Cho Hui 2.3500 1 0 134 131
49 PARK So Yeon 2.3500 7 1 46 45
49 Ryu So Yeon 2.3500 11 0 24 25
49 NA Hee Won 2.3500 8 1 41 42
49 AHN So Hyeon 2.3500 1 0 142 139
49 JUN U Ree 2.3500 3 0 71 70
55 HONG Ran 1.9500 3 0 72 73
55 HEO Yoon Kyung 1.9500 5 0 59 57
57 Park Seo Jin 1.7000 9 1 37 38
57 HA Min Song 1.7000 5 0 57 56
57 HWANG Yul Lin 1.7000 2 0 88 87
60 HYUN Se Lin 1.0000 9 0 38 41
60 PARK Su Bin 1.0000 1 0 116 118
60 LEE Gi Ppuem 1.0000 3 0 75 77
PARK Gyeol 0.0000 5 0 60 64
GO Na Hye 0.0000 1 0 144 148
LEE Jeong Hwa2 0.0000 1 0 117 121
CHO Jeong Min 0.0000 11 3 20 22
SEO Yeun Jung 0.0000 2 0 87 89
LEE Je Yeong 0.0000 0.5 0 235 238
GONG Mi Jeong 0.0000 2 0 93 95
KIM Hyo Moon 0.0000 1 0 132 136
PARK Shin Young 0.0000 2 0 82 85
LEE So Young 0.0000 20 3 7 9
LEE Na Kyung 0.0000 1 0 120 123
KIM Ye Jin 0.0000 4 0 61 65
CHOI Ka Ram 0.0000 1 0 103 107
YANG Chae Lin 0.0000 2 0 86 88
CHOI Ye Rim 0.0000 11 1 25 27
SHIN Ji Won2 0.0000 1 0 153 154
LEE Jae Yoon 0.0000 1 0 173 178
LEE Ga Young 0.0000 11 1 28 29
KIM Min Ji5 0.0000 0.5 0 233 239
SHIN Eui Kyung 0.0000 1 0 149 157
LEE Seung Yeon 0.0000 8 1 42 44
HAN Jin Seon 0.0000 11 1 23 24
KIM Soo Bin 0.0000 0.5 0 209 212
KU Rae Hyeon 0.0000 1 0 108 111
JANG Su Yeon 0.0000 4 0 64 69
LEE Ji Hyun2 0.0000 5 0 56 59
RO Seung Hui 0.0000 7 0 44 46
JUNG Hee Won 0.0000 2 0 83 86
KANG Ji Sun 0.0000 7 0 47 48
LEE Seul Ki 0.0000 2 0 81 84
HONG Jin Joo 0.0000 1 0 114 119
KIM Bo Bae2 0.0000 3 0 80 83
HWANG Ye Nah 0.0000 2 0 90 93
KIM Sae Ro Mi 0.0000 1 0 177 180
LEE Seung Hyun 0.0000 1 0 125 129
CHOI Eun Woo 0.0000 7 0 49 52
AHN Shi Hyun 0.0000 1 0 164 166
KIM Bo Ah 0.0000 10 1 34 36
YOUN Seo Hyeon 0.0000 2 0 94 99
JANG Eun Soo 0.0000 4 0 69 74