KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

KLPGA 2020 MOA Savings Bank · SeokJeongHillCC Jump Tour 14th Tournament
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
September 14, 2020 ~ September 15, 2020 8.5 5.5 3
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 MA Da Yeon 4.0000 0 0 410 236
2 PARK SOHYUN5 2.4000 0 0 614 338
3 chol so hyun 1.4000 0 1 378 297
3 PARK YEEUN 1.4000 0 0 586 413
5 BAEK GAHYEON 0.8800 0 0 490 409
5 MA Dasom 0.8800 1 0 194 187
7 Jo Hyung Jin 0.6080 0 0 553 463
7 SONG YUNA 0.6080 0 0 379 328
7 Lee JI Young 0.6080 0 0 - 547
7 YUN Kyu Mi 0.6080 0 0 417 380
7 Jung Si Woo 0.6080 0 0 - 547
12 Shin Yu Jin 0.4400 0 0 668 546
12 LEE SEOYUN 0.4400 0 0 372 332
12 Jeong So Yi 0.4400 0 0 592 524
15 CHOI EUNJEONG 0.3100 0 0 446 424
15 Kim Harim 0.3100 0.5 0 272 266
15 YOON su yeon 0.3100 0 0 531 491
15 JEONG Ji Min3 0.3100 0 0 534 496
15 PARK Seong Ah 0.3100 0 0 421 406
15 YOON E JIN 0.3100 0 0 - 616
15 Ka Yeon Park 0.3100 0.5 0 290 279
15 KIM SEOYUN 0.3100 0 0 592 536
23 jo eunse 0.1600 0 1 427 423
23 LEE CHAEHYEON 0.1600 0 0 710 649
23 CHUNG YEON SU 0.1600 0 0 528 512
23 Jeong Hye Yoon2 0.1600 0 0 424 422
23 choi daye 0.1600 0 0 - 678
23 lee su jung 0.1600 0 0 416 408
23 HAN JIMIN 0.1600 0 0 480 459
23 Kim Min Jung 0.1600 0 0 - 678
Ma JiHyeon 0.0000 0 0 734 736
Choi Miso 0.0000 0 0 - -
Na Eunbi 0.0000 0 0 355 359
Hur Yun Jeong 0.0000 0 0 476 479
moon sung mi 0.0000 0 0 - -
Kim Hae In 0.0000 0 0 710 711
hong jiwoo 0.0000 0 0 598 600
KIM Seo Hee 0.0000 0 0 658 655
cho seonyoung 0.0000 0 0 578 584
KIM Min Seung 0.0000 0 0 668 673
shon sae eun 0.0000 0 0 - -
SONG Hye Ri 0.0000 0 0 556 559
KIM TAE WON 0.0000 0 0 382 384
MOON HYERIN 0.0000 0 0 - -
doh hyejin 0.0000 0 0 - -
YOO DAHAE 0.0000 0 0 - -
joo se yeon 0.0000 0 0 363 364
Su Ji Ju 0.0000 0 0 555 557
KIM SO HYUN 0.0000 0.5 0 338 340
LEE EUN SEO 0.0000 0 0 404 407
Sim Jiyeon 0.0000 0 0 470 473
LEE JUNGWON 0.0000 0 0 689 692
JEON Hyo Ju 0.0000 0 0 402 402
Won Sol 0.0000 0 0 - -
PARK CHEYEON 0.0000 0 0 - -
JANG SOO YEON 0.0000 0 0 - -
KIM JISUN 0.0000 0 0 737 738
noh eunjin 0.0000 0 1 368 372
kim gahyeon 0.0000 0 0 542 545
Chin Yurim 0.0000 0 0 376 379
Park Ra Hyun 0.0000 0 0 - -
Jeong se young 0.0000 0 0 - -
Park KyungRan 0.0000 0 0 666 671
Kim Sua 0.0000 0 0 707 709
OH Chae Yu 0.0000 0.5 0 256 256
KIM GYU RIN 0.0000 0 0 568 573
kim hyerin 0.0000 0 0 395 398
Go Da Eun 0.0000 0 0 - -
park joo eun 0.0000 0 0 500 505
mun seonyeong 0.0000 0.5 0 334 337
kim heehyun 0.0000 0 0 409 415
HYESEONG MOON 0.0000 0.5 0 297 294
Jung Si Yun 0.0000 0 0 - -
Kim seon gyeong 0.0000 0 0 - -
lim sang ho 0.0000 0 0 - -
youjin Ahn 0.0000 0 0 - -
park jihyun 0.0000 0 0 548 551
CHO MINYOUNG 0.0000 0 0 429 433
Park Jaekyung 0.0000 0 0 557 562
Ko Yun Young 0.0000 0 0 696 699
Yoo Eunsu 0.0000 0 0 595 598
PARK Hee Jin 0.0000 0 0 - -
Sim Gyu Ri 0.0000 0 0 428 432
LEE Seung Hyun 0.0000 0 0 420 427
choi ah hyeon 0.0000 0 0 541 543
choi ji woo 0.0000 0 0 583 590
hong yoonhee 0.0000 0 0 517 523
LEE DABIN 0.0000 0 0 - -
CHOI JUNGYOUN 0.0000 0 0 - -
Kang chae lin 0.0000 0 0 581 588
Kim Jiyoun 0.0000 0 0 612 614
KIM Bo Kyung 0.0000 0 0 - -
jo ji hyeon 0.0000 0 0 - -
Jeong Yuna 0.0000 0 0 - -
Yun jeeyoung 0.0000 0 0 - -
Jun Gyuri 0.0000 0 0 668 673
park Su Bin 0.0000 0 0 475 478
YANG Hyo Ri 0.0000 0 0 569 577
lee hye won2 0.0000 0.5 0 329 330
jo hana 0.0000 0 0 626 627
Chun Se Young 0.0000 0 0 633 634
Lee GyuRi 0.0000 0 0 - -
kwon yeona 0.0000 0 0 686 690
JANG YUN JIN 0.0000 0 0 448 449
song chearin 0.0000 0 0 - -
KIM Yang Hee 0.0000 0 0 633 634
Choi Yoon Seon 0.0000 0 0 - -
kang so yeon 0.0000 0 0 671 675
chung Haemi 0.0000 0 0 - -
Yeo jimin 0.0000 0 0 359 360
Kim Min Kyung 0.0000 0 0 - -
hyunji wang 0.0000 0 0 - -
KIM SI YEON 0.0000 0 0 576 581
song ina 0.0000 0 0 625 624
KIM SaeHee 0.0000 0 0 - -
Kim Chae A 0.0000 0 0 672 676
OH EUNJI 0.0000 0 0 452 455
minji song 0.0000 0 0 567 572
lee jihae 0.0000 0 0 - -
Shin eunjeong 0.0000 0 0 - -
KIM Ga Young 0.0000 0 0 520 526
park yeon ji 0.0000 0 0 - -
Mizuka YOKOYAMA 0.0000 0 0 580 587
Kim Hyo Seon 0.0000 0 0 374 376
LEE DOOHEE 0.0000 0 0 - -
lee yu jeong 0.0000 0.5 0 348 351
Lee Chaelim 0.0000 0.5 0 346 349
Ham Sunwoo 0.0000 0 0 516 521