KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

Dayouwinia MBN Ladies Open
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
August 14, 2020 ~ August 16, 2020 842.5 767.5 75
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 PARK Min Ji 76.0000 21 3 6 3
2 LEE Jeong Eun6 45.6000 11 0 16 13
3 JANG Ha Na 21.6600 17 7 10 9
3 KU Rae Hyeon 21.6600 0.5 0 285 101
3 Kim Hyo Joo 21.6600 18 0 9 8
3 CHOI Ye Rim 21.6600 11 1 30 27
7 LEE Na Kyung 12.4133 1 0 159 107
7 PARK Chae Yoon 12.4133 14 3 13 14
7 HYUN Se Lin 12.4133 7 0 47 36
10 KIM Hae Rym 8.8033 7 0 45 42
10 LEE So Mi 8.8033 15 3 12 12
10 LIM Hee Jeong 8.8033 45 5 1 1
10 AHN Song Yi 8.8033 11 3 28 28
10 PARK Hyun Kyung 8.8033 20 1 7 7
10 CHOI Hye Jin 8.8033 37 8 2 2
16 LEE Ga Young 6.2700 11 1 26 21
16 HEO Da Been 6.2700 8 0 39 37
16 NA Hee Won 6.2700 8 1 41 41
16 KIM A Lim 6.2700 11 3 17 17
20 AHN Shi Hyun 4.2484 1 0 169 148
20 PAK Ju Young 4.2484 9 1 38 39
20 PARK Ji Young 4.2484 11 3 24 23
20 RYU Hae Ran 4.2484 27 0 4 5
20 CHOI Min Kyung 4.2484 6 0 51 47
20 AN Keun Yeong 4.2484 0.5 0 241 192
20 GONG Mi Jeong 4.2484 2 0 89 82
20 LIM Eun Bin 4.2484 3 1 71 67
20 KIM Ji Su 4.2484 5 0 58 57
20 JUN Ye Sung 4.2484 4 0 62 58
30 JEONG Yun Ji 3.1920 3 0 79 76
30 SONG Ga Eun 3.1920 6 0 55 54
30 KIM Julie 3.1920 2 0 81 77
30 IN Ju Yeon 3.1920 4 0 70 68
30 BAE Seon Woo 3.1920 11 0 23 22
30 HWANG Jeong Mee 3.1920 6 0 52 52
30 JI Han Sol 3.1920 10 0 34 34
37 JI Eun Jung 2.7740 0 0 458 280
37 Kim Seoyoon 2.7740 0 0 - 328
37 SEO Yeun Jung 2.7740 3 0 78 79
37 JUNG Hee Won 2.7740 2 0 88 85
41 KIM Hyun Soo 2.4320 4 0 66 63
41 LEE Bo Mee 2.4320 1 0 118 110
41 JANG Su Yeon 2.4320 1 0 107 104
41 SHIN Ji Yai 2.4320 0 0 658 344
41 KIM Hye Yun2 2.4320 0.5 0 291 230
46 KIM Ji Yeong2 1.9760 16 3 11 11
46 JANG Eun Soo 1.9760 5 0 60 60
46 LEE So Young 1.9760 24 3 5 6
46 LEE Hyo Rin 1.9760 2 0 91 91
46 CHI Young Min 1.9760 0.5 0 223 203
46 HWANG Yul Lin 1.9760 3 0 80 81
46 HA Min Song 1.9760 5 0 59 59
53 CHUNG Si Woo 1.5580 1 0 145 144
53 JEONG Seul Gi 1.5580 4 0 65 64
53 KIM Min Sun5 1.5580 11 1 18 19
53 YANG Chae Lin 1.5580 2 0 86 87
57 SUNG Yu Jin 1.3300 9 0 36 35
57 JUNG Soo Bin 1.3300 1 0 150 149
59 CHO A Yean 1.2160 19 4 8 10
60 LEE Ji Hyun3 1.1400 2 0 100 98
KIM Ji Hyun2 0.0000 2 0 84 88
LEE Jung Min 0.0000 11 1 21 24
LEE Ji Hoo 0.0000 1 0 120 123
LEE Je Yeong 0.0000 0.5 0 229 235
HAN Jin Seon 0.0000 11 1 22 25
KIM Ji Hyun 0.0000 12 3 15 16
PARK So Yeon 0.0000 9 1 35 38
KIM Woo Jeong 0.0000 4 0 61 62
LEE Jeong Hwa2 0.0000 1 0 122 125
CHO Jeong Min 0.0000 13 3 14 15
JO Hye Lim 0.0000 7 0 50 51
PARK Gyeol 0.0000 4 0 67 70
KIM Ree An 0.0000 5 0 57 61
KWAK Bo Mi 0.0000 7 0 48 49
KIM Su Ji 0.0000 4 0 63 66
LEE Seul Ki 0.0000 3 0 74 74
KIM Cho Hui 0.0000 1 0 109 117
YOUN Seo Hyeon 0.0000 3 0 76 80
LEE Gi Ppuem 0.0000 4 0 64 65
Park Seo Jin 0.0000 10 1 32 32
LEE Seung Yeon 0.0000 8 1 40 43
PARK So Hye 0.0000 1 0 144 151
KIM Hyo Moon 0.0000 1 0 154 158
HONG Jin Joo 0.0000 1 0 116 121
JUNG Yeon Ju 0.0000 3 0 75 75
KIM Ye Jin 0.0000 6 0 53 55
PARK Shin Young 0.0000 3 0 77 78
HEO Yoon Kyung 0.0000 7 0 49 50
PARK Su Bin 0.0000 2 0 99 100
Kang So Yul 0.0000 0.5 0 212 220
LEE Ji Hyun2 0.0000 7 0 46 48
Choi Ka Bin 0.0000 0 0 - -
OH Gyeong Eun 0.0000 1 0 136 142
JUNG Ji Min 0.0000 1 0 110 116
KIM Bo Ah 0.0000 10 1 31 31
Kim Ha Neul 0.0000 0.5 0 296 302
KWEON Da Won 0.0000 1 0 175 176
SHIN Ji Won2 0.0000 1 0 155 160
CHOI Ka Ram 0.0000 2 0 82 84
MA Dasom 0.0000 1 0 184 187
Park Ji Yeon 0.0000 0 0 - -
KIM So Yi 0.0000 11 1 27 29
KIM Min Ji5 0.0000 1 0 195 201
JUN U Ree 0.0000 4 0 69 71
KIM Soo Bin 0.0000 1 0 189 196
RO Seung Hui 0.0000 7 0 44 45
KIM Sae Ro Mi 0.0000 1 0 167 171
BAE So Hyun 0.0000 1 0 130 134
KANG Ji Sun 0.0000 8 0 42 46
LEE Da Yeon 0.0000 32 6 3 4
KIM Se Eun 0.0000 1 0 128 132
AN Na Rin 0.0000 10 0 33 33
AHN So Hyeon 0.0000 1 0 135 141
GO Na Hye 0.0000 1 0 129 133
LEE Seung Hyun 0.0000 2 0 98 108
HWANG Ye Nah 0.0000 2 0 83 83
YU Go Un 0.0000 1 0 165 169
LEE Jae Yoon 0.0000 1 0 142 150
KIM Char Young2 0.0000 9 1 37 40
HONG Ran 0.0000 4 0 68 69