KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

KLPGA 2020 Power fulx · Sollago Jump Tour 12th Tournament
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
August 17, 2020 ~ August 18, 2020 11 9 2
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 Da Eun Kim 5.0000 0.5 0 329 205
2 kang hye ran 3.0000 0.5 0 335 240
3 Hwang Ah-Reum 2.0000 0.5 0 319 260
4 kim haeun 1.5000 0 0 355 281
5 AHN HUISU 1.2000 0.5 0 239 220
6 HYESEONG MOON 0.9000 0 0 432 373
6 Jeon Seung Min 0.9000 0 0 742 510
6 Hyeon Gee Hong 0.9000 0 0 392 326
9 Hur Yun Jeong 0.6250 0 0 575 482
9 choi dajin 0.6250 0 0 634 511
9 mun seonyeong 0.6250 0 0 405 370
9 CHO MINYOUNG 0.6250 0 0 501 430
9 lee su jung 0.6250 0 0 475 413
9 chol so hyun 0.6250 0 1 404 375
15 CHUNG YEON SU 0.4000 0 0 614 527
15 Chin Yurim 0.4000 0 0 409 389
15 kim hyerin 0.4000 0 0 424 402
15 CHOE Hye Jin2 0.4000 0.5 0 243 237
15 JEON Hyo Ju 0.4000 0 0 442 409
15 Lee Chaelim 0.4000 0 0 373 345
15 PARK YEEUN 0.4000 0 0 - 585
22 Kang chae lin 0.2397 0 0 669 582
22 lee yu jeong 0.2397 0 0 406 397
22 YUN Ha Yeon 0.2397 0.5 0 225 221
22 LEE SEOYUN 0.2397 0 0 380 374
22 JOOYOUNG KIM 0.2397 0 0 527 498
22 kim mi rim 0.2397 0 0 456 432
22 Sim Jiyeon 0.2397 0 0 506 475
22 KIM CHAE WON 0.2397 0 0 529 504
22 joo se yeon 0.2397 0 0 376 369
22 OH Chae Yu 0.2397 0 0 391 384
22 SHIN hyeon jeong 0.2397 0.5 0 209 210
22 sein Lee 0.2397 0 0 371 364
22 AHN Hyun Ji 0.2397 0 0 - 640
22 SONG YUNA 0.2397 0 0 407 400
22 Seo haeri 0.2397 0 0 375 367
Pak Yu Ra 0.0000 0 0 498 503
KIM TAE WON 0.0000 0 0 370 382
Lee YeongHyeon 0.0000 0 0 665 669
Hong Seung-Yon 0.0000 0 0 - -
lee so jeong 0.0000 0 0 491 494
YUN Kyu Mi 0.0000 0 0 415 418
Chang Jin Won 0.0000 0 0 - -
Gu minchea 0.0000 0 0 722 722
LEE GAGYUNG 0.0000 0 0 630 632
LEE SION 0.0000 0 0 - -
Shin Ji Yoon 0.0000 0 0 - -
MOON HYERIN 0.0000 0 0 - -
KIM JI HYO 0.0000 0 0 - -
Seong Eunjeong 0.0000 0.5 0 268 274
cho yejin 0.0000 0 0 - -
kang so yeon 0.0000 0 0 668 671
KIM JISUN 0.0000 0 0 731 733
yoo dain 0.0000 0 0 479 483
Nam Seowoo 0.0000 0 0 - -
Kim Min Ji 0.0000 0 0 - -
OH EUNJI 0.0000 0 0 447 451
kwon yousim 0.0000 0 0 - -
Ham Sunwoo 0.0000 0 0 511 515
KIM Yang Hee 0.0000 0 0 634 637
KIM Joo Yeon 0.0000 0 0 644 646
SON YE JI 0.0000 0 0 644 646
cho seonyoung 0.0000 0 0 578 579
lim sang ho 0.0000 0 0 - -
Su Ji Ju 0.0000 0 0 552 556
Song yuna 0.0000 0 0 676 677
KIM JI EUN 0.0000 0 0 709 711
Kim se rin 0.0000 0 0 411 415
Kim Sua 0.0000 0 0 710 710
LEE Ji Yeon 0.0000 0 0 - -
Lee JI Young 0.0000 0 0 - -
Yeo jimin 0.0000 0 0 399 405
YANG Hyo Ri 0.0000 0 0 568 570
Park KyungRan 0.0000 0 0 735 736
Shin Bi 0.0000 0.5 0 247 252
KIM HYE BIN 0.0000 0 0 - -
Joo Soo Min 0.0000 0 0 - -
Choe soeun 0.0000 0 0 - -
Shin eunjeong 0.0000 0 0 - -
MA Da Yeon 0.0000 0 0 403 410
Song Eun A 0.0000 0 0 - -
KIM BONA 0.0000 0.5 0 312 318
park sojeong 0.0000 0 0 - -
KIM GYU RIN 0.0000 0 0 566 567
Kim Chae A 0.0000 0 0 666 668
jang jiwon 0.0000 0 0 630 632
Ko Yun Young 0.0000 0 0 697 696
Moon Ji Woo 0.0000 0 0 489 490
Choi Jian 0.0000 0 0 688 687
CHOI EUNJEONG 0.0000 0 0 515 520
KIM SO HYUN 0.0000 0.5 0 330 336
Sim Gyu Ri 0.0000 0 0 417 423
Kim Hyo Seon 0.0000 0 0 362 371
choi daye 0.0000 0 0 - -
Kim Harim 0.0000 0.5 0 320 323
Jeong Hye Yoon2 0.0000 0 0 416 421
Park doyeon 0.0000 0 0 591 596
Na uijeong 0.0000 0 0 678 679
Lee Su Bin 0.0000 0 0 585 584
hong yoonhee 0.0000 0 0 510 513
park Su Bin 0.0000 0 0 478 481
lee hye won2 0.0000 0.5 0 325 330
Chun Se Young 0.0000 0 0 634 637
LEE Su Yeon2 0.0000 0.5 0 253 257
park gyung heee 0.0000 0 0 - -
choi ji woo 0.0000 0 0 572 575
Kang Lisa 0.0000 0 0 - -
PARK YEOJUN 0.0000 0 0 - -
lee yeonji 0.0000 0 0 550 553
Park Jaekyung 0.0000 0 0 560 559
Ka Yeon Park 0.0000 0.5 0 283 292
kim gyuri 0.0000 0.5 0 207 208
BAE Seo Yeon 0.0000 0 0 - -
PARK Seong Ah 0.0000 0 0 482 486
hong jiwoo 0.0000 0 0 603 605
LEE YEEUN 0.0000 0 0 - -
Na Eunbi 0.0000 0 0 358 362
Yoo Eunsu 0.0000 0 0 598 599
jung su yeon 0.0000 0 0 492 497
choi seoyoung 0.0000 0.5 0 339 341
LEE EUN SEO 0.0000 0 0 394 401
choi ah hyeon 0.0000 0 0 544 544
Park ji won 0.0000 0 0 573 574
kim sol 0.0000 0 0 730 735
noh eunjin 0.0000 0.5 1 348 354
YOON E JIN 0.0000 0 0 - -