KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

BC Card Hankyung Ladies Cup 2020
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
June 25, 2020 ~ June 28, 2020 785 722 63
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 KIM Ji Yeong2 71.0000 13 3 14 10
2 PARK Min Ji 42.6000 20 3 7 5
3 LEE So Mi 22.2467 14 3 13 13
3 JI Han Sol 22.2467 6 0 52 41
3 AN Na Rin 22.2467 8 0 40 31
6 CHOI Ye Rim 14.2000 11 1 29 26
7 LEE So Young 12.7800 24 3 5 6
8 PARK Chae Yoon 11.3600 16 3 11 12
9 GONG Mi Jeong 10.2950 1 0 117 92
9 LEE Da Yeon 10.2950 32 6 3 3
11 BAE Seon Woo 8.1650 11 0 17 17
11 KIM Ji Hyun 8.1650 11 3 16 16
11 SUNG Yu Jin 8.1650 1 0 101 88
11 OH Ji Hyun 8.1650 11 0 18 18
15 KIM Julie 6.3900 2 0 91 84
15 LEE Jung Min 6.3900 11 1 21 19
15 SONG Ga Eun 6.3900 4 0 64 54
18 LEE Gi Ppuem 5.3250 4 0 65 60
18 KIM So Yi 5.3250 11 1 24 22
18 LEE Ji Hyun2 5.3250 8 0 39 36
21 KIM A Lim 4.1606 12 3 15 15
21 RO Seung Hui 4.1606 3 0 74 68
21 SEO Yeun Jung 4.1606 3 0 78 74
21 KIM Hae Rym 4.1606 7 0 44 44
21 AHN So Hyeon 4.1606 1 0 165 141
26 CHO Jeong Min 3.3269 15 3 12 14
26 HWANG Yul Lin 3.3269 2 0 81 80
26 HA Min Song 3.3269 7 0 50 47
26 JANG Ha Na 3.3269 21 7 6 7
26 JANG Su Yeon 3.3269 2 0 98 96
26 HEO Da Been 3.3269 8 0 41 42
26 LEE Su Jin3 3.3269 3 0 79 77
33 JUNG Soo Bin 2.8400 1 0 186 161
33 PARK Hyun Kyung 2.8400 17 1 10 11
33 JO Hye Lim 2.8400 6 0 54 53
33 RYU Hae Ran 2.8400 18 0 9 9
33 KIM Bo Bae2 2.8400 5 0 60 58
38 HYUN Se Lin 2.2720 4 0 68 65
38 KIM Woo Jeong 2.2720 4 0 67 66
38 RYU Hyeon Ji 2.2720 2 0 92 91
38 KIM Ji Su 2.2720 5 0 57 55
38 HWANG Jeong Mee 2.2720 5 0 56 57
38 KANG Yea Lin 2.2720 0.5 0 250 211
38 LEE Seul Ki 2.2720 1 0 115 112
38 JUN U Ree 2.2720 4 0 69 67
38 LIM Hee Jeong 2.2720 45 5 1 1
38 CHOI Min Kyung 2.2720 7 0 45 45
38 OH Gyeong Eun 2.2720 1 0 137 125
49 KANG Ji Sun 1.8105 4 0 62 61
49 Lee MinYoung2 1.8105 1 0 107 105
51 Yu-Ju CHEN 1.6685 1 0 126 122
51 AHN Shi Hyun 1.6685 1 0 151 145
53 PARK Shin Young 1.5265 3 0 71 72
53 CHUNG Si Woo 1.5265 1 0 161 153
55 LEE Jae Yoon 1.4200 1 0 138 132
56 KIM Se Eun 1.3490 1 0 119 119
57 JEONG Seul Gi 1.2780 7 0 48 49
58 LEE Ga Young 1.2070 11 1 27 27
59 JUNG Hee Won 1.1360 2 0 97 98
60 KIM Hyo Moon 1.0650 1 0 177 170
AN Keun Yeong 0.0000 0.5 0 209 210
LEE Seung Hyun 0.0000 2 0 84 87
JUNG Yeon Ju 0.0000 5 0 59 62
CHOI Eun Woo 0.0000 9 0 37 39
JEONG Yun Ji 0.0000 3 0 80 81
PARK JinSun 0.0000 0 0 - -
KWON Seo Yeon 0.0000 0 0 - -
KIM Char Young2 0.0000 9 1 35 38
KIM Cho Hui 0.0000 1 0 102 106
LEE Jeong Hwa2 0.0000 1 0 122 127
PARK Gyeol 0.0000 4 0 61 64
KIM Ji Hyun2 0.0000 4 0 63 69
KIM Ree An 0.0000 4 0 66 71
GO Na Hye 0.0000 1 0 121 123
SHIN Eui Kyung 0.0000 1 0 110 116
HONG Jin Joo 0.0000 1 0 124 130
PARK So Hye 0.0000 1 0 116 121
Yealimi Noh 0.0000 1 0 146 148
SHIN Ji Won2 0.0000 1 0 155 158
CHOI Ka Ram 0.0000 3 0 72 73
PARK So Yeon 0.0000 11 1 30 30
HWANG Ye Nah 0.0000 3 0 77 79
KIM Sae Ro Mi 0.0000 1 0 144 147
BAE So Hyun 0.0000 1 0 147 149
LEE YEWON 0.0000 1 0 166 169
KIM Da Na 0.0000 2 0 93 99
KIM Min Ji5 0.0000 1 0 157 163
JANG Eun Soo 0.0000 7 0 49 52
JUN Ye Sung 0.0000 3 0 76 76
HAN Jin Seon 0.0000 11 1 22 23
PARK Su Bin 0.0000 2 0 88 94
Chung Jae Eun 0.0000 0 0 477 484
KIM Min Sun5 0.0000 9 1 38 40
YOUN Seo Hyeon 0.0000 6 0 55 63
PARK You Na 0.0000 2 0 86 89
KIM Hye Yun2 0.0000 0.5 0 281 278
KIM Ye Jin 0.0000 7 0 47 50
LIM Eun Bin 0.0000 6 1 53 56
KIM Su Ji 0.0000 7 0 46 48
KIM Bo Ah 0.0000 11 1 28 29
Park Seo Jin 0.0000 10 1 32 34
SON Ju Hee 0.0000 0 0 731 -
NA Hee Won 0.0000 9 1 36 37
KIM Ji Won 0.0000 1 0 193 182
PARK Jin Hee2 0.0000 0.5 0 266 255
KU Rae Hyeon 0.0000 0.5 0 321 323
KIM Hyun Soo 0.0000 6 0 51 51
IN Ju Yeon 0.0000 3 0 73 75
LEE Seung Yeon 0.0000 10 1 34 35
LEE Si On 0.0000 0.5 0 219 222
YANG Chae Lin 0.0000 3 0 75 78
PARK Ji Young 0.0000 11 3 19 20
HAN SangHee 0.0000 1 0 113 117
KIM Kyu Ly2 0.0000 0 0 619 629
Park Ji Yeon 0.0000 0 0 - -
PAK Ji Been 0.0000 0 0 - -
AHN Song Yi 0.0000 11 3 23 24
LEE Hyo Rin 0.0000 2 0 83 85
PAK Ju Young 0.0000 10 1 31 32
Kang So Yul 0.0000 0.5 0 216 218
MA Dasom 0.0000 1 0 171 175
LEE Ji Hyun3 0.0000 2 0 96 101
HEO Yoon Na 0.0000 0.5 0 293 298
HWANG Min Jeong 0.0000 1 0 199 199
LEE Je Yeong 0.0000 0.5 0 217 219
KIM Soo Bin 0.0000 1 0 164 168
YU Go Un 0.0000 1 0 145 146
YOO Hyun Ju 0.0000 0.5 0 301 302
KWAK Bo Mi 0.0000 8 0 42 43
JO Eun Hye 0.0000 2 0 95 102
KWEON Da Won 0.0000 1 0 173 176
Kim Hyo Joo 0.0000 19 0 8 8