KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

HYOSUNG Championship with SBS Golf
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
December 06, 2019 ~ December 08, 2019 720.5 658.5 62
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 LEE Da Yeon 65.0000 32 6 3 2
2 LEE So Mi 39.0000 11 3 21 17
3 CHOI Eun Woo 26.0000 7 0 45 36
4 LEE Jung Min 16.0333 11 1 18 18
4 LEE So Young 16.0333 20 3 7 7
4 HAN Jin Seon 16.0333 11 1 25 22
7 LIM Hee Jeong 11.7000 37 5 2 3
8 LEE Ga Young 9.7500 10 1 32 30
8 CHOI Ye Rim 9.7500 11 1 29 29
8 CHOI Hye Jin 9.7500 45 8 1 1
11 KIM Woo Jeong 6.9875 4 0 66 62
11 KIM Min Sun5 6.9875 10 1 34 34
11 RYU Hae Ran 6.9875 12 0 15 15
11 KWAK Bo Mi 6.9875 7 0 44 40
11 Park Seo Jin 6.9875 11 1 28 28
11 JO Hye Lim 6.9875 2 0 81 71
17 AN Na Rin 5.3625 7 0 49 46
17 PAK Ju Young 5.3625 11 1 24 25
19 KIM Julie 4.7125 2 0 99 93
19 PARK Shin Young 4.7125 4 0 61 60
21 KIM Bo Ah 3.8090 11 1 19 20
21 LEE Seul Ki 3.8090 1 0 190 160
21 PARK Hyun Kyung 3.8090 11 1 27 27
21 HEO Da Been 3.8090 6 0 51 50
21 KIM A Lim 3.8090 18 3 9 9
26 LEE Gi Ppuem 3.1850 4 0 69 70
26 LIU Babe 3.1850 0 0 606 310
26 KIM Ree An 3.1850 2 0 94 94
26 PARK Chae Yoon 3.1850 17 3 10 10
30 KIM Ji Hyun 2.7625 13 3 14 14
30 IN Ju Yeon 2.7625 5 0 56 55
30 RO Seung Hui 2.7625 4 0 68 67
30 NA Hee Won 2.7625 10 1 33 33
30 JUN U Ree 2.7625 4 0 70 69
30 KIM Su Ji 2.7625 8 0 40 41
36 KIM Min Byeol 2.4375 0.5 0 235 204
36 KIM Min Ji5 2.4375 1 0 132 127
36 KIM Ji Yeong2 2.4375 16 3 11 11
36 LEE Ji Hyun2 2.4375 8 0 39 38
40 HAN YOONMIN 2.0475 0 0 - 396
40 YOUN Seo Hyeon 2.0475 6 0 54 54
40 JUNG Hee Won 2.0475 2 0 83 82
40 LEE Hyo Rin 2.0475 4 0 64 64
40 PARK Ji Young 2.0475 11 3 16 16
40 KANG Ji Sun 2.0475 2 0 82 80
40 KIM Ye Jin 2.0475 5 0 60 61
40 JUNG Yeon Ju 2.0475 6 0 53 53
48 HWANG Jeong Mee 1.6575 3 0 78 79
48 SEO Yeun Jung 1.6575 4 0 62 63
48 HEO Yoon Kyung 1.6575 8 0 43 43
48 HWANG Yul Lin 1.6575 3 0 75 75
52 CHOI Min Kyung 1.4300 8 0 41 45
52 KIM Char Young2 1.4300 11 1 30 31
52 PRAMPHUN Kultida 1.4300 0 0 - 473
55 AHN So Hyeon 1.2350 1 0 163 150
55 JANG Eun Soo 1.2350 7 0 48 48
55 JEONG Seul Gi 1.2350 8 0 42 44
58 KIM Cho Hui 1.0725 3 0 80 81
58 KIM Bo Bae2 1.0725 6 0 52 52
60 SHIN Eui Kyung 0.6500 1 0 148 144
60 PARK Gyeol 0.6500 9 0 37 39
60 JI Han Sol 0.6500 5 0 59 59
KIM Hyo Moon 0.0000 0.5 0 215 215
LIM Eun Bin 0.0000 5 1 57 57
GO Na Hye 0.0000 1 0 114 116
YANG Chae Lin 0.0000 3 0 73 74
CHO A Yean 0.0000 27 4 4 4
HONG Yae Eun 0.0000 0.5 0 206 206
HOSKIN Laura 0.0000 0 0 - -
PARK So Yeon 0.0000 11 1 22 23
SOISUWAN Onkanok 0.0000 0 0 - -
LEE Jeong Hwa2 0.0000 1 0 139 140
PARK Su Bin 0.0000 2 0 95 97
PHUNTUMABAMRUNG Punpaka 0.0000 0 0 - -
HAN Jung Eun 0.0000 0.5 0 258 256
KIM Soo Bin 0.0000 1 0 131 132
KIM Hae Rym 0.0000 7 0 46 47
Genevieve I-Rynn LING 0.0000 0 0 - -
LEE Na Kyung 0.0000 1 0 128 128
HWANG Ye Nah 0.0000 3 0 71 73
Saithip Kanyanat 0.0000 0 0 - -
KIM Ji Su 0.0000 3 0 79 83
SHIN Ji Won2 0.0000 1 0 137 137
Preedasuttijit Kanyalak 0.0000 0 0 651 651
KIM So Yi 0.0000 11 1 26 26
LEE Jae Yoon 0.0000 1 0 112 113
KIM Cho Yeon 0.0000 1 0 197 200
KIM Hyun Soo 0.0000 7 0 50 51
Piyathida CHAIYAPAN 0.0000 0 0 - -
LEE Seung Yeon 0.0000 10 1 31 32
CHOI Ka Ram 0.0000 6 0 55 56
KIM Sae Ro Mi 0.0000 1 0 117 119
CHO Jeong Min 0.0000 19 3 8 8
JEONG Yun Ji 0.0000 2 0 85 86
CHO I An 0.0000 0 0 - -
KIM Da Na 0.0000 3 0 74 76
HA Min Song 0.0000 9 0 38 42
JUN Ye Sung 0.0000 1 0 105 106
KIM Yi Joon 0.0000 0 0 - -
KU Rae Hyeon 0.0000 0.5 0 281 283
HYUN Se Lin 0.0000 2 0 84 84
HIRANRAK Tanaporn 0.0000 0 0 - -