KLPGA CHAMPION

RANK 1 PARK Min Ji

WEEK 41, 2021

EVENTS

OKSavingsBank Se Ri Pak Invitational
EVENT DATESTRENGTH OF FIELDPLAYER RATINGTOUR RATING
September 27, 2019 ~ September 29, 2019 790 735 55
RANK PLAYER POINTS PLAYER
RATING
TOUR
RATING
RANK
BEFORE
RANK
AFTER
1 CHO A Yean 71.0000 21 0 6 3
2 KIM A Lim 35.5000 16 3 11 8
2 CHOI Hye Jin 35.5000 45 5 1 1
4 KIM Ji Yeong2 21.3000 11 3 16 14
5 JANG Ha Na 13.8450 17 3 10 10
5 KIM Char Young2 13.8450 11 1 28 25
5 LEE Seung Yeon 13.8450 11 0 29 29
5 LEE Ji Hyun3 13.8450 2 0 95 84
9 PAK Ju Young 9.5850 11 1 23 23
9 KIM Min Sun5 9.5850 10 0 31 30
9 RYU Hae Ran 9.5850 11 0 21 20
9 PARK Ji Young 9.5850 13 1 14 15
13 PARK Hyun Kyung 7.0113 10 0 32 31
13 JO Eun Hye 7.0113 2 0 93 90
13 LEE Jung Min 7.0113 11 1 18 18
13 KIM Bo Ah 7.0113 11 3 17 17
17 PARK Shin Young 5.6800 4 0 61 56
17 HAN Jin Seon 5.6800 11 1 26 27
17 PARK So Yeon 5.6800 11 0 19 19
20 PARK Gyeol 4.6150 9 3 35 34
20 CHOI Ye Rim 4.6150 11 0 25 24
20 PARK Seong Weon 4.6150 0.5 0 201 174
23 JEONG Seul Gi 3.6299 7 0 50 49
23 KIM Kayoung 3.6299 1 0 178 158
23 LEE Eu Ddeum 3.6299 1 0 158 142
23 KIM Woo Jeong 3.6299 2 0 81 80
23 KIM Song Yeon 3.6299 5 0 57 57
23 LEE So Young 3.6299 27 4 4 5
23 Park Seo Jin 3.6299 11 0 22 22
23 LEE Su Jin3 3.6299 7 0 49 50
31 LEE So Mi 3.0885 10 0 34 33
31 PARK Min Ji 3.0885 20 3 7 7
33 JUNG Yeon Ju 2.6625 6 0 54 54
33 JUN U Ree 2.6625 3 0 73 72
33 BAEK Kyu Jung 2.6625 1 0 122 120
33 KIM Se Eun 2.6625 1 0 111 112
33 NA Hee Won 2.6625 8 0 40 40
33 LEE Gi Ppuem 2.6625 3 0 71 70
33 AN Na Rin 2.6625 8 0 43 42
33 KIM Ye Jin 2.6625 4 0 68 66
33 JI Han Sol 2.6625 5 1 58 59
33 LEE Da Yeon 2.6625 37 3 2 2
43 Cho Yoon Ji 1.8815 3 0 78 81
43 PARK Bo Mi2 1.8815 1 0 137 132
43 Chung Ye Na 1.8815 1 0 150 143
43 OH Ji Hyun 1.8815 12 6 15 16
43 HONG Yae Eun 1.8815 0.5 0 205 185
43 LEE Chae Eun 2 1.8815 1 0 104 107
43 SUNG Yu Jin 1.8815 1 0 114 111
43 CHO Jeong Min 1.8815 32 3 3 4
43 KIM Hyun Soo 1.8815 7 0 48 46
43 IN Ju Yeon 1.8815 6 1 53 53
43 LEE Ji Hyun2 1.8815 6 0 51 51
43 HEO Yoon Kyung 1.8815 4 0 62 60
55 LEE Ji Hoo 1.3135 2 0 89 88
55 PARK Carrie 1.3135 3 0 80 82
55 SONG Nam Kyoung 1.3135 1 0 127 125
55 LEE Ga Young 1.3135 8 0 41 41
59 LEE Hyo Rin 0.5443 5 0 56 58
59 CHOI Eun Song 0.5443 0.5 0 206 204
59 KIM Hae Rym 0.5443 11 0 30 32
59 CHOI Min Kyung 0.5443 9 0 37 36
59 SEO Yeun Jung 0.5443 6 1 52 52
59 Nam So Yeon 0.5443 1 0 101 108
LIM Hee Jeong 0.0000 18 0 9 11
Kim po lyeong 0.0000 0.5 0 267 271
CHOI Eun Woo 0.0000 6 1 55 55
YU Go Un 0.0000 1 0 144 149
jeong ju won 0.0000 0 0 537 559
YANG Chae Lin 0.0000 4 0 69 69
HONG Ran 0.0000 4 1 67 68
KIM Do Yeon 0.0000 2 0 98 98
KIM Yun Kyo 0.0000 2 0 92 94
KIM Da Na 0.0000 3 0 72 74
JANG Eun Soo 0.0000 8 1 39 39
AHN Song Yi 0.0000 9 0 38 37
CHOI Ka Ram 0.0000 7 0 47 48
Lee Eun Ji 0.0000 1 0 155 159
hyelim Wi 0.0000 0 0 373 373
Shin Mi jin 0.0000 0.5 0 250 252
LEE Sun Hwa 0.0000 1 0 131 133
AHN Shi Hyun 0.0000 1 0 119 121
IM Jin Hee 0.0000 2 0 94 95
KWEON Da Won 0.0000 1 0 183 190
Yumi TAKABAYASHI 0.0000 0 0 465 473
RYU Hyeon Ji 0.0000 3 0 76 78
Baek Jihee 0.0000 1 0 160 165
KIM Bo Bae2 0.0000 5 0 60 62
hyewon shin 0.0000 1 0 153 157
GONG Mi Jeong 0.0000 0.5 0 223 229
YOON Seul A 0.0000 2 0 88 91
HWANG Yul Lin 0.0000 3 0 77 79
YOUN Seo Hyeon 0.0000 7 0 45 45
Shin Da Bin 0.0000 1 0 188 194
JANG Su Yeon 0.0000 2 0 86 89
AHN So Hyeon 0.0000 1 0 157 151
AHN Jee Hyun 0.0000 1 0 129 131
YU Su Yeon 0.0000 1 0 108 100
HA Min Song 0.0000 10 1 33 35
Lee Ye Seul 0.0000 0 0 - -
KIM Yeon Song 0.0000 2 0 99 99
Do hee Kim 0.0000 0.5 0 301 305
HEO Da Been 0.0000 4 0 63 63
Park Bo Young 0.0000 0 0 398 407
CHI Young Min 0.0000 0.5 0 221 225
PARK So Hye 0.0000 2 0 83 86
Cho Yoon Jung 0.0000 1 0 139 139
CHOI He Yong 0.0000 4 0 66 67
Kim So Young2 0.0000 0.5 0 214 217
KIM Ji Hyun2 0.0000 11 3 24 26
ah ro mi Kim 0.0000 1 0 125 129
KIM Su Ji 0.0000 7 0 44 44
KIM Cho Hui 0.0000 3 0 74 76
PARK You Na 0.0000 5 0 59 61
LIM Eun Bin 0.0000 7 0 46 47
HWANG You Min 0.0000 0.5 0 292 296
JUNG Hee Won 0.0000 4 0 70 71
KWAK Bo Mi 0.0000 8 0 42 43
JO Hye Lim 0.0000 2 0 84 85
PARK Chae Yoon 0.0000 15 1 12 12